Pendidik

Pendidik

I Putu Eka WIlantara, M.Pd

Kepala Sekolah

081231231


Nama Dari Guru

Gede Bajera Yasa

Tenaga Pendidikan Program Studi Sejarah

081231231


Nama Dari Guru

I Komang Sugiantara

Wakasek Kurikulum

081231231


Nama Dari Guru

Putu Mahardika, M.Pd

Wakasek Sarana

081231231


Nama Dari Guru

Made Sudana, M.Pd, M.Si

Wakasek Kesiswaan

081231231


Gede Buddhi Jaya, M.Pd

Wakasek Humas

081231231


I Made Wirka Adnyana

Tenaga Pendidik Program Studi Matematika

081231231


I Komang Wirasuta

Tenaga Pendidik Program Studi PJOK

081231231


Made Warsa

Tenaga Pendidik Program Studi Kimia


Made Widiarsa, S.Pd

Tenaga Pendidik Program Studi Matematika


Ketut Kariade

Tenaga Pendidik Program Studi Kimia


I Nyoman Sana

Tenaga Pendidik Program Studi Geografi