Equipments

NO

JENIS

KEBERADAAN

BERFUNGSI

JUMLAH

YA

TIDAK

YA

TIDAK

1

2

3

4

5

6

7

1.

Laptop

21 buah

2.

LCD

28 buah

3.

Internet

4 MbP

4.

Komputer guru

4 buah

5.

Komputer pegawai

8 buah

( 1 rusak )

6.

Komputer BK

1 buah

7.

Komputer Staf Wakasek

5 buah

8.

Komputer OSIS

2 buah

9.

Komputer Koperasi

2 buah

10.

Komputer Perpustakaan

5 buah

11.

Komputer Lab Bahasa

2 buah

12.

Komputer Lab Kimia

1 buah

13.

Komputer Lab Fisika

1 buah

14.

Komputer Lab Biologi

1 buah

15.

Koimputer TRRC

5 buah

16.

Komputer Ruang Kepala Sekolah

17.

Komputer Multimedia

1 buah

18.

Komputer ICT

3 buah

19.

OHP

3 buah

( 1 rusak )

20.

Televisi

8 buah

21.

Tape

8 buah

22.

Printer Ruang Kasek

23.

Printer Ruang Wakasek

5 buah

24.

Printer Ruang Guru

2 buah

25.

Printer Ruang OSIS

1 buah

26.

Printer Ruang TU

7 buah

27.

Printer Ruang BK

1 buah

26.

Printer Lab Fisika

1 buah

27.

Printer Lab Kimia

1 buah

28.

Printer Lab Biologi

1 buah

29.

Printer Lab Bahasa

1 buah

30.

Printer R. Perpustakaan

1 buah

31.

Printer R. Perpustakaan

1 buah

32.

DVD

4 buah

33.

AC

9 buah

34.

Mesin Riso

1 buah